• Eesti
 • Suomi
 • English
 • HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

  Verkkokaupan www.nailspa.ee/epood henkilötietojen rekisterinpitäjä on Tallnail OÜ (rekisteritunnus 11444674), joka sijaitsee osoitteessa Poordi 3, Tallinna, 10156, puhelin 53364914 ja sähköposti pood@nailspa.ee. Rekisterinpitäjä on nimennyt tietosuoja-asiantuntijan, jonka yhteystiedot ovat: puhelin 5089520 ja sähköposti esti@nailspa.ee
  Tallnail OÜ siirtää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS.

  Mitä henkilötietoja käsitellään

  − nimi;
  − puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
  − tavaroiden toimitusosoite;
  − pankkitilin numero;
  − tavaroiden ja palveluiden kustannukset ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria);
  − asiakastuen tiedot.

  Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

  Henkilötietoja käytetään asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja tavaroiden toimittamiseen.

  Ostohistoriatietojen (ostopäivä, tuote, määrä, asiakastiedot) avulla luodaan yleiskuva ostetuista tuotteista ja palveluista sekä analysoidaan asiakkaiden mieltymyksiä.

  Pankkitilinumeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.

  Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, asiakkaan nimeä käsitellään tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (asiakastuki).

  Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan tarjoamista tietoyhteiskuntapalveluna ja verkkokäyttötilastoja varten.

  Oikeusperusta

  Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

  Henkilötietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

  Vastaanottajat, joille henkilötietoja siirretään

  Henkilötietoja siirretään verkkokaupan asiakastukeen ostojen ja ostohistorian hallintaa sekä asiakasongelmien ratkaisemista varten.

  Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Mikäli tavarat toimitetaan kuriirin välityksellä, välitetään yhteystietojen lisäksi myös asiakkaan osoite.

  Verkkokaupan kirjanpidon hoitaa palveluntarjoaja, joten henkilötiedot siirretään palveluntarjoajalle kirjanpitotoimintaa varten.

  Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikan palveluntarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai tietopalvelun toimivuuden varmistamiseksi.

  Tietoturva ja pääsy tietoihin

  Henkilötietoja säilytetään vyöhykepalvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen liittyneiden maiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä yhdysvaltalaisille yrityksille, jotka ovat sidoksissa Privacy Shield -kehykseen.

  Verkkokaupan työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, joilla on pääsy henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakaspalvelun tarjoamiseksi.

  Verkkokauppa toteuttaa asianmukaisia ​​fyysisiä, organisatorisia ja IT-suojaustoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta tai laittomalta tuhoutumiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja luovuttamiselta.

  Henkilötietojen siirto verkkokaupan valtuutetuille käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoajalle ja tietoisännölle) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Valtuutetut käsittelijät ovat velvollisia varmistamaan asianmukaiset suojatoimenpiteet henkilötietoja käsitellessään.

  Henkilötietojen tarkasteleminen ja korjaaminen

  Henkilötietoihin voi tutustua ja niihin voi tehdä korjauksia verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos ostos on tehty ilman käyttäjätunnusta, voit tutustua henkilötietoihin asiakaspalvelun kautta.

  Suostumuksen peruuttaminen

  Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun sähköpostitse.

  Varastointi

  Verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä henkilötiedot poistetaan, paitsi tapauksissa, joissa kyseisten tietojen säilyttäminen on tarpeen kirjanpitoa tai kuluttajariitojen ratkaisemista varten.

  Jos ostos tehdään verkkokaupassa ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta.

  Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvissä riita-asioissa henkilötietoja säilytetään, kunnes vaatimus on täytetty tai vanhentumisaika päättyy.

  Kirjanpitoon tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

  Poista

  Henkilötietojen poistamiseksi sinun tulee ottaa yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. Poistopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa ja tietojen poistamisaika tarkentuu.

  Siirtää

  Sähköpostitse lähetettyyn henkilötietojen siirtopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakastuki tunnistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista.

  Suoramarkkinointiviestit Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Mikäli asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä, tulee hänen valita sähköpostin alatunnisteesta vastaava viite tai ottaa yhteyttä asiakastukeen.
  Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia (profilointia) varten, asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa alku- ja jatkokäsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profiilianalyysi, ilmoittamalla siitä asiakastukeen e. -posti (oleelliset tiedot on annettava selkeästi ja erillään kaikista muista tiedoista).

  Argumenttien ratkaiseminen

  Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ​​asiakaspalvelun kautta osoitteessa pood@nailspa.ee. Valvontaviranomainen on Viron tietosuojatarkastus (info@aki.ee).